Zkušebna zbraní a střeliva

Zkušebna - úvodní obrázek


Vážení zákazníci,
v rámci zkvalitňování a rozšiřování našich profesionálních služeb u nás od 1. ledna 2008 funguje detašované pracoviště Českého úřadu pro zkoušení zbraní a astřeliva. Patrně každý z Vás byl v minulosti nucen navštívit některé z pracovišť Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva - státní zkušebny z důvodu povinnosti nové tormentace držených zbraní. Často jste pak museli vykonat poměrně dlouhou cestu a věnovat tomu velkou část Vašeho času. Toto již nebude napříště nutné, pokud využijete námi nově nabízených služeb.

Kde předložit zbraň

Předkládat zbraně k tormentaci můžete na kterékoliv z poboček naší společnosti v rámci jejich běžné otevírací doby. Seznam poboček včetně kontaktních údajů naleznete níže nebo na úvodní straně našich internetových stránek, kde jsou pro snazší orientaci k vytištění i plány tras a mapy. Další možností je využití naší sběrné služby, která pravidelně objíždí celou ČR a je schopna od Vás zbraň převzít. V blízké budoucnosti bude možné zbraň předložit i u našich dalších smluvních partnerů. Jejich seznam bude zveřejňován postupně v závislosti na rychlosti uzavírání obchodních smluv s nimi.

Jak předložit zbraň

Způsob předkládání zbraní k ověření a jejich ověřování je řízeno řadou zákonů, vyhlášek a nařízení, kterými se musí všichni účastníci procesu bezvýhradně řídit. K přezkoušení může být přijata pouze zbraň, která je předávána úplně dohotovená, nenabitá, schopná střelby, s nepoškozenou pažbou a vyčištěná. Předkladatel je rovněž povinen přiložit ke zbrani i požadovaný počet nepoškozených spotřebních nábojů v počtu 2 ks na 1 každou nábojovou komoru předkládané zbraně.
Předkladatelem zbraně musí být její majitel nebo zastupující osoba vybavená ověřenou plnou mocí obsahující alespoň tyto povinné údaje: jméno a příjmení majitele, adresu bydliště včetně PSČ, rodné číslo majitele, číslo zbrojního průkazu, výrobní číslo zbraně, číslo průkazu zbraně.
Současně s tím je předkladatel povinen předložit občanský průkaz a zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci nebo koncesní listinu či průkaz zbraně. Rovněž předloží vyplněnou žádost odpovídajícího typu (v případě nejasností jí lze vyplnit s naším pracovníkem na místě).
Takto předloženou zbraň včetně potřebných dokladů převezme odpovědný pracovník a vystaví Vám potvrzení o převzetí. Současně s tím od Vás vybere částku odpovídající objednaným službám (kompletní ceník uveden níže).

Co se děje s Vaší zbraní

Zbraně jsou ze všech sběrných míst převezeny do centrály v Humpolci. Zde provede pracovník ČÚZZS předtormentační kontrolou zbraně, následuje podrobná demontáž zbraně a proměření rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti podle přísných požadavků C.I.P. Následně se provede zkušební střelba, ke které jsou používány náboje se zvýšeným tlakem prachových plynů. Po ní opět následuje podrobná prohlídka zbraně. V případě, že jsou všechny povýstřelové hodnoty v předepsaných tolerancích je zbraň označena novými zkušebními značkami a po vyčištění je připravena k vrácení předkladateli.

Termíny zkoušek

Zkoušení zbraní probíhá průběžně podle potřeby v pracovní dny. Pokud nevyužijete některou z námi nabízených služeb, dorazíte se zbraní osobně do pobočky v Humpolci a budete jí chtít označit na počkání, je nutné se předem telefonicky objednat na některý z níže uvedených termínů. Pokud jste objednáni a předložíte zbraň v tyto dny v době od 8 do 10 hod, bude zbraň přezkoušena a vrácena v témže dni. V případě malého počtu zbraní nebude v daném termínu tormentováno.

Termíny zkušebny v roce 2017:

Leden: ...................... 09.01.2018
Únor: ........................ 13.02.2018
Březen: ..................... 13.03.2018
Duben: ...................... 10.04.2018
Květen: ...................... 09.05.2018
Červen: ..................... 12.06.2018 
Červenec: .................. -dovolená-
Srpen: ....................... 14.08.2018
Září: ........................... 11.09.2018
Říjen: ......................... 09.10.2018
Listopad: ................... 13.11.2018
Prosinec: ................... 11.12.2018
 

Typy prováděných ověřování

  • kusové ověření - provádí se u všech předložených zbraní, které doposud nejsou označeny žádnou C.I.P. uznávanou zkušební značkou dle zákona č.156/2000 Sb.
  • opakované kusové ověření - týká se každé předložené zbraně, která již někdy byla označena C.I.P. uznávanou zkušební značkou dle zákona č.156/2000 Sb.

Ceník zajišťovaných služeb zkušebny zbraní a střeliva

     
  Zákonem stanovené ceny Státní zkušebny zbraní a střeliva:   
  Správní poplatek za provedený úkon je stanoven položkou 32 Sazebníku správních poplatků uvedenou v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném ustanovení a úplata je stanovena v příloze č. 5 k vyhlášce.    
 
ceník najdete též na stránkách České zkušebny www.cuzzs.cz

 
  Správní poplatek za provedený úkon je stanoven (položka 32 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění):  
    Kusové a opakované kusové ověřování zbraně .......... 150 Kč  
    Ověřování zbraně opatřené zkušební značkou .......... 500 Kč  
    Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení (kontrola označení střelné zbraně identifikačními údaji) .......... 100 Kč  
    Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně .......... 300 Kč  
    Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou ........ 1000 Kč  
         
  Úplata za provedený úkon je stanovena (položky podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., v platném znění):    
  A. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování u výrobce jednoho kusu střelné zbraně nebo její části a její označení podle typu střelné zbraně ............. 0 Kč  
  B. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně nebo její části předložené v úřadu a její označení podle typu střelné zbraně .......... 350 Kč  
  C. Provedení ověřování jednoho kusu vyrobené nebo dovezené vojenské zbraně nebo její části, která není určena pro Armádu ČR, zda má identifikační údaje a její označení .......... 350 Kč  
  D. Poskytnutí zkušebního při provádění činností v položkách A. až C podle typu střeliva    
    1. kulové      
2. brokové      
3. pistolové      
4. revolverové      
5. malorážkové      
6. nábojky      
.......... 30 Kč
.......... 20 Kč
.......... 20 Kč
.......... 20 Kč
.......... 20 Kč
.......... 50 Kč
 
    Poznámka: Pokud nákupní cena střeliva převyšuje stanovenou úplatu o 10%, účtuje se tato nákupní cena navýšená o 10% manipulačního poplatku.   
  F. Označení střelné zbraně skrytě .......... 100 Kč  
         
    (střílí se dva náboje z každé komory, u revolverů se střílí jeden válec.)
doplňkové platby zavádí vyhláška č.398/2010 Sb. z 17.12.2010, kterou se mění stará vyhláška č.335/2004 Sb.
   
         

 K výše uvedeným cenám České zkušebny je dále účtován režijní manipulační poplatek ARMS-CZ.

 

Dále Vám nabízíme svozovou službu Vašich zbraní, čímž se rozumí převzetí zbraně našim pracovníkem na smluveném místě a její následné vrácení a předání na tomtéž místě po jejím označení. Cena služby je dohodou dle vzdálenosti a množství zbraní.
 

Důležité tiskopisy

Žádost typu D o ověření stanovené střelné zbraně + příloha k žádosti 
Použijte žádáte-li o ověření stanovené střelné zbraně pro kontrolované osoby a držitele průkazu zbraně (mimo výrobce podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb.)
  • Žádost D
  • Příloha k žádosti D
.... dokumenty jsou ke stažení na stránkách České státní zkušebny ....
 
Žádost typu V o ověření stanovené střelné zbraně + příloha k žádosti
Použijte žádáte-li o kusové ověřování stanovené střelné zbraně pro výrobce
  • Žádost V
  • Příloha k žádosti V
.... dokumenty jsou ke stažení na stránkách České státní zkušebny ....
 
 

Důležité informace - legislativa

  • Zákon č.156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
  • Zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu
  • Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
  • Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 156/2000 Sb. (uznávané značky C.I.P.)
...... dokumenty jsou ke stažení na stránkách České státní zkušebny ......
 
 
Vaše dotazy můžete směřovat na technika pana Zdeňka Snížka na telefon
+420 777 009 917 a na e-mail servis@arms-cz.cz

odkaz na oficiální stránky České státní zkušebny... www.cuzzs.cz

 

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Prodejny

centrála společnosti

centrála společnosti

centrála, velkoobchodní sklad pro Čechy a Moravu, e-shop
Telefonkontakty viz podrobnosti...

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >

Praha

maloobchodní prodejna
Praha

Praha

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 080

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 10:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Více info >

Humpolec

maloobchodní prodejna
Humpolec

Humpolec

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 081

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Více info >

Olomouc

maloobchodní prodejna
Olomouc

Olomouc

maloobchodní prodejna
Telefon+420 605 279 894

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Humpolec (velkoobchod)

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Telefon+420 731 157 140

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >