Zkušebna zbraní a střeliva

Výstřižek111


Vážení zákazníci,

nabízíme vám možnost zajištění tormentace vašich zbraní. Až na vyjímečné případy k nám do humpolecké centrály dojíždějí každé druhé úterý v měsíci pracovníci Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva - "státní zkušebny", aby otormentovali zbraně, které jim předložíme.      

 

Kde předložit zbraň

Zbraně určené k tormentaci nám můžete předat na kterékoliv z poboček naší společnosti v rámci jejich běžné otevírací doby. Další možností je využití naší sběrné služby, která pravidelně objíždí celou ČR a je schopna od Vás zbraň převzít a po provedení tormentace jí stejnou cestou také vrátit.

Jak předložit zbraň

Pro zajištění tormetace od vás převezmeme pouze k tomuto úkonu způsobilé zbraně. Zejména tedy o kompletní a střelby schopné zbraně, které jsou řádně vyčištěné, bez zjevného poškození jejich částí a v nenabitém stavu. Předkladatel je rovněž povinen přiložit ke zbrani i požadovaný počet nepoškozených spotřebních nábojů v počtu 2 ks na 1 každou nábojovou komoru předkládané zbraně.
Dále je předkladatel povinen předložit občanský průkaz, zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci nebo koncesní listinu a průkaz zbraně, pokud byl pro předkládanou zbraň vystaven. Rovněž předloží vyplněnou žádost odpovídajícího typu (v případě nejasností jí lze vyplnit s naším pracovníkem na místě).
Takto předloženou zbraň včetně potřebných dokladů převezme odpovědný pracovník, který vystaví potvrzení o jejím převzetí. Současně s tím vybere částku odpovídající objednaným službám (kompletní ceník uveden níže).

Co se děje s Vaší zbraní

Zbraně jsou ze všech sběrných míst převezeny do centrály v Humpolci. Zde provede pracovník ČÚZZS předtormentační kontrolou zbraně, následuje podrobná demontáž zbraně a proměření rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti podle přísných požadavků C.I.P. Následně se provede zkušební střelba, ke které jsou používány náboje se zvýšeným tlakem prachových plynů. Po ní opět následuje podrobná prohlídka zbraně. V případě, že jsou všechny povýstřelové hodnoty v předepsaných tolerancích je zbraň označena novými zkušebními značkami a připravena k vrácení předkladateli. 

Termíny zkoušek

Zkoušení zbraní probíhá průběžně podle potřeby. Obvyklý pravidelný termín zkoušení je každé druhé úterý v měsíci. Pokud se v den zkoušení dostaví se zbraní osobně nejpozději do 9:00, lze garantovat službu na počkání. V každém případě doporučujeme si termín zkoušení předem telefonicky ověřit na kterékoliv naší prodejně nebo přímo u našeho technika na čísle 777009917. 

Typy prováděných ověřování

  • kusové ověření - provádí se u všech předložených zbraní, které doposud nejsou označeny žádnou C.I.P. uznávanou zkušební značkou dle zákona č.156/2000 Sb.
  • opakované kusové ověření - týká se každé předložené zbraně, která již někdy byla označena C.I.P. uznávanou zkušební značkou dle zákona č.156/2000 Sb.

Ceník zajišťovaných služeb zkušebny zbraní a střeliva

 Aktuální a kompletní ceník najdete na stránkách ČUZZS nebo je ke stažení ve formátu PDF na konci tohoto článku. K uvedeným cenám je nutné připočítat také manipulační a administrativní poplatek a další objednané služby u naší společnosti (např. svoz).
 
 

Důležité tiskopisy

Žádost typu D o ověření stanovené střelné zbraně + příloha k žádosti 
Použijte žádáte-li o ověření stanovené střelné zbraně pro kontrolované osoby a držitele průkazu zbraně (mimo výrobce podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb.)
  • Žádost D
  • Příloha k žádosti D
.... dokumenty jsou ke stažení na stránkách České státní zkušebny ....
 
Žádost typu V o ověření stanovené střelné zbraně + příloha k žádosti
Použijte žádáte-li o kusové ověřování stanovené střelné zbraně pro výrobce
  • Žádost V
  • Příloha k žádosti V
.... dokumenty jsou ke stažení na stránkách České státní zkušebny ....
 
 

Důležité informace - legislativa

  • Zákon č.156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění
  • Zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu, v platném znění
  • Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění  (uznávané značky C.I.P.)
...... dokumenty jsou ke stažení na stránkách České státní zkušebny ......
 
 
Vaše dotazy můžete směřovat na technika pana Zdeňka Snížka na telefon
+420 777 009 917 a na e-mail sklad@arms-cz.cz

odkaz na oficiální stránky České státní zkušebny... www.cuzzs.cz

 

Ke stažení

Prodejny

centrála společnosti

centrála společnosti

centrála, velkoobchodní sklad pro Čechy a Moravu, e-shop
Telefonkontakty viz podrobnosti...

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >

Praha

maloobchodní prodejna
Praha

Praha

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 080

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Více info >

Humpolec

maloobchodní prodejna
Humpolec

Humpolec

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 081

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Více info >

Olomouc

maloobchodní prodejna
Olomouc

Olomouc

maloobchodní prodejna
Telefon+420 605 279 894

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Humpolec (velkoobchod)

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Telefon+420 731 157 140

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >