Pepřový obranný spray K-FOG 2 (50ml) - mlha

K FOG2
... mlha (20ml)
 
 • Aerosolový obranný sprej K FOG2 je mohutný proud aerosolu nevyžadující přesné míření, je však citlivější na povětrnostní podmínky
 • Tzv. mlha je velmi vhodná proti většímu počtu útočníků  
 
185,00 Kč
Cena s DPH
Značka
Dostupné na prodejnách, možnost rezervace:
Humpolec: Ano
Praha: Ne
Olomouc: Ne
Skladem
Objednací číslo:
90210038
 • Detailní popis
 • Ke stažení
 • Dotaz na prodavače

Pepřové obranné spreje Vám mohou zachránit život!

Třetí generace obranných prostředků využívajících výtažku z kajenského pepře (OC). Na rozdíl od slzných plynů CN a CS je účinný i proti osobám podnapilým a všem se sníženým prahem bolesti.

Hlavní výhodou přírodních látek tohoto typu je (samozřejmě za předpokladu zasažení sliznic) spolehlivý a okamžitý účinek. Látka způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.

Zatímco slzotvorné plyny typu CN a CS začínají působit až asi po dvaceti sekundách a jejich účinek je navíc proměnlivý, neboť závisí na individuální odolnosti, zejména jde-li o použití proti osobě psychopatické nebo násilníkovi pod vlivem alkoholu/drog.

Námi nabízené OC spreje působí i proti osobám podnapilým i všem se sníženým prahem bolesti.

K-FOG 2 (mlha) 50ml

Velice účiný obranný sprej. Mohutný proud aerosolu nevyžadující přesné míření, vhodný proti většímu počtu útočníků. Je ale citlivější na povětrnostní podmínky, vzláště na protivítr. Dosah 1,5 - 3 metry. Větší balení má pojistku zabraňující nechtěnému zmáčknutí.

 

Aerosolový obranný sprej K-FOG 2 (mlha)

 • Mohutný proud aerosolu nevyžadující přesné míření. Je ale citlivější na povětrnostní podmínky. Velmi vhodný proti většímu počtu útočníků.
 • Účinná látka - paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.
 • Je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • Nehořlavý.
 • Dosah 1,5 až 3 metry (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • 20ml varianta se snadno nosí, konstrukce rozprašovače umožňuje zvláště ženám intuitivní a okamžité použití. Tento sprej je skladnou alternativou i pro muže.
 • 40,50,63ml varianta - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • Vyrobeno v Německu.

Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. 
Používejte výhradně k danému účelu.

VAROVÁNÍ

 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • P501 Obsah/obal zneškodněte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Dotaz na produkt
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Prodejny

centrála společnosti

centrála společnosti

centrála, velkoobchodní sklad pro Čechy a Moravu, e-shop
Telefonkontakty viz podrobnosti...

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >

Praha

maloobchodní prodejna
Praha

Praha

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 080

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 10:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Více info >

Humpolec

maloobchodní prodejna
Humpolec

Humpolec

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 081

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Více info >

Olomouc

maloobchodní prodejna
Olomouc

Olomouc

maloobchodní prodejna
Telefon+420 605 279 894

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Humpolec (velkoobchod)

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Telefon+420 731 157 140

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Více info >